Klubnyheder

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20/1-2021 er klar

22. januar 2021, 19.29

DDV indkalder til ekstraordinær generalforsamling | DDV


Kære alle


Så har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 20/1-2021.

De stillede forslag til vedtægtsændringer blev alle vedtaget.


Essensen af ændringerne er, at revisor fremover vælges på den ordinære generalforsamling, hvor det tidligere var et krav, at revision skulle foretages af et registreret revisionsfirma, og derfor var en uforholdsmæssig stor omkostning.


Referat kan ses her, eller via menupunktet Om RBBC -> Generalforsamlinger.

De opdaterede vedtægter kan ses her, eller via menupunktet Om RBBC -> Vedtægter.


På bestyrelsens vegne

Henrik Døcker, næstformand

Klubnyheder