Ordinær generalforsamling 2017:

Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter

Referat kan hentes her : GENERALFORSAMLING-2017

 

Ordinær generalforsamling 2016:

Tirsdag d. 3. Maj 2016

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter

Referat kan hentes her : GENERALFORSAMLING-2016

 

Ordinær generalforsamling 2015:

Tirsdag d. 14 april 2015 kl. 19.00

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter

Invitation kan hentes her : GENERALFORSAMLING-INVIT-2015

 

Ordinær generalforsamling 2014 :

Tirsdag d. 25. Marts 2014 kl. 19.00

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter

Referat kan hentes her : GENERALFORSAMLING-2014

 

Ordinær generalforsamling 2013 :

Torsdag d. 21. Marts 2013 kl. 19.30

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Pavilion (foran hallen)

Referat kan hentes her : GENERALFORSAMLING-2013

 

 

Ordinær generalforsamling 2012 :

Tirsdag d. 27. Marts 2012 kl. 19.00

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Lokale H

Referat kan hentes her : GENERALFORSAMLING-2012

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 2011 :

Tirsdag d. 10. maj 2011 kl. 18.00

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Lokale F

Invitation : INDKALDELSE-EKSTRA-GENERALFORSAMLING-2011

Referat ikke modtaget.

 

 

Ordinær generalforsamling 2011 :

Søndag d. 17. April 2011 kl. 10.00

i Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Lokale H

Invitation :  INDKALDELSE-ORD-GENERALFORSAMLING-2011

Referat :  REFERAT_ORD-GENERALFORSAMLING-2011

 

 

*********************************************************************

ARKIV:

 

 

EXTRAORD. GENERALFORSAMLING 27.10.2009

Referatet fra  extraordinær RBBC generalforsamling 27. oktober 2009 kan hentes her :

REFERAT GENERALFORS. 27.10.2009

 

Ordinær generalforsamling 31. marts 2009

Referatet fra årets ordinære RBBC generalforsamling 31. marts 2009 kan hentes her :

                  REFERAT GENERALFORSAMLING (pdf)

Samme som word doc: 

                  REFERAT GENERALFORSAMLING (doc) 

 

Materiale udsendt før generalforsamlingen :

Fra bestyrelsen er modtaget dels formandens officielle beretning og dels et oplæg til generalforsamlingen på tirsdag 31.marts 2009.

Formandens beretning ses her :    FORMANDSBERETNING 2008-2009

Bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen:

Kære medlemmer

På tirsdag d. 31. marts er der generalforsamling, og bestyrelsen vil her gerne give en orientering på forhånd - så kort det nu er muligt.

De mange avisskriverier de senere uger og vores beslutning om - af økonomiske årsager - at trække Herre 1 fra Canal Digital Ligaen, har tilsyneladende også hos mange givet bange anelser og grobund for rygter om at klubben skulle være ved at lukke.

Vores økonomiske situation er også alvorlig, men før vi siger lidt mere om dette, som selvfølgelig fylder meget lige nu, vil vi gerne minde om at 2008 og sæsonen også har budt på mange positive oplevelser, så lad os lige opsummere de vigtigste.

Klubbens medlemstal er i 2008 vokset med godt 10 %, så vi pr. 31.12.2008 var 233 aktive (+ 20 passive). Klubben kunne fejre sit 40 års jubilæum i april 2008 med en fantastisk stor deltagelse i jubilæumsfesten, og lige ovenpå kvalifikation til Canal Digital Ligaen. Her har vi trods svære odds leveret en række gode kampe og samtidig vist at vi som organisation kunne leve fuldt op til de krav, der stilles til rammerne omkring  Canal Digital Liga kampe, også de der blev bragt i TV på DK4.

Klubben fik flere spillere udtaget til ungdomslandsholdene, og grundet disse sportslige successer på både ungdoms- og seniorsiden er basketball valgt til en af de 7 satningsidrætsgrene i Roskilde Kommune, som led Team Danmark aftalen, der nu for alvor sparkes igang. Den sportslige succes har også vist sig ved, at klubben efter nytår har haft flere ungdomshold med i mesterrækkerne end nogensinde før.

Udover de mange aktiviteter for ungdomsholdene har vi i den snart overståede sæson haft flere seniorhold end i mange år. Mest glædeligt er det vel af Dame 2 igen er kommet op at stå, og på herresiden har vi haft 3 seniorhold - heraf 2 på divisionsniveau - samt et U23 (Development League) og et U20 hold.

Vi har ikke mindst i 2008 og denne sæson haft en hjemmeside mere levende end nogensinde før, vi har flere aktive forældre end tidligere, og vi har i februar 2009 fået løbet gang i en ny erhvervsklub, som ikke på kort sigt "genererer millioner", men som vi tror på er det erhvervsnetværk, hvor vi også fremover skal hente nogle større sponsorater.

Det er vigtigt at huske alle disse successer, særlig i en tid hvor den dårlige økonomi har tendens til at være det eneste der fylder i folks bevidsthed.

Og alle disse successer viser også hvorfor det er så vigtigt, at langt de fleste aktiviteter i klubben får mulighed for at fortsætte, samtidig med at vi finder løsninger på de økonomiske problemer. Der er heller ingen tvivl om, at bestyrelsens fokus på den dårlige økonomi samtidig var været en væsentlig årsag til, at mange kræfter ikke er gået til det der trods alt er sjovest - de sportslige og sociale aktiviteter på og udenfor banen. Det er bl.a. gået ud over indsatsen i Træningsudvalget, der slet ikke har løst de opgaver vi havde håbet.

Det er særlig vigtigt lige netop nu, at vi står sammen i hele klubben og på konstruktiv måde får fundet løsninger på de udfordringer vi står overfor. Men gør vi det, så lykkes vi også.

Den økomiske situation er alvorlig. RBBC havde i 2008 et underskud på ca. 385.000 kr. Endnu et håbløst festivalresultat - grundet alt for få solgte billetter, som betød maksimal afgift til Roskildefonden og begrænset omsætning i boden - og påny svigtende sponsorindtægter, er de langt overvejende årsager. Vi vidste på generalforsamligen sidste år, at vi løb en vis økonomisk risiko med ligadeltagelsen, men ingen havde forestillet sig at det gik så skidt.

Et stort underskud samt en i forvejen negativ egenkapital betyder helt aktuelt, at RBBC har en stor gæld og at likviditeten er meget dårlig. Der er derfor trænere og spillere i klubben, der har penge tilgode, men også en række andre og større kreditorer, bl.a. Roskilde Kommune og ikke mindst vores pengeinstitut Nordea, der iøvrigt har været os meget behjælpelig undervejs.

Vi er i øjeblikket i dialog med alle vores kreditorer for at forsøge at indgå bedst mulige aftaler om afvikling af gælden og måske akkord. I en sådan situtation må vi ikke stille nogle bedre end andre, så mens denne dialog kører venter alle på at få deres tilgodegavende. Vores møder med Roskilde Kommune, Nordea og vores rådgivere (bl.a. juridisk) har i den seneste uge gjort det helt klart, at for at vi kan forvente imødekommenhed og vilje til at finde løsninger, skal vi selv kunne fremvise et budget, der balancerer. Og det kræver vilje til at spare og skære mest muligt ind til benet.

Sammenligner vi med 2008 resultatet må vi anslå, at der skal spares ca. 400.000 kr. på udgiftssiden + rejses nogle ekstraordinære midler hurtigt, idet vi generelt ikke kan regne med større stigninger i indtægterne.

En besparelse af dette omfang kan kun ske ét sted - på vores 1. herrehold, der i 2008 (incl. spillerlønninger delvis bogført under ungdom, hvor de har været trænere) har kostet ca. 500.000 kr.

Det er derfor bestyrelsens indstilling, at vores 1. herrehold i den kommende sæson spiller i 2. division øst, hvilket vi nu vil anmode om hos DBBF.

Denne beslutning er i fredags d. 26. marts meddelt først træner Martin Hermansen og senere spillerne. De er alle - ligesom vi selv i bestyrelsen - forståeligt skuffede, efter 4 års stor og sportslig succesfuldt indsats, men alle kan godt forstå at beslutningen er nødvendig.

Vi er overbevist om at generalforsamlingen vil bakke op om denne beslutning.

Hvordan dialogen ender med kreditorerne er det endnu for tidligt at sige meget konkret om, og derfor er det også meget svært for bestyrelsen lige nu at fremlægge et endeligt budget for 2009. På tirsdag vil vi selvfølgelig sige det vi kan på nuværende tidspunkt.

Afslutningsvis vil vi her gerne informere om 2 forslag, bestyrelsen fremsætter på generalforsamligen:

- Afholdelse af generalforsamlingen skal ske inden udgangen af april - om muligt på en weekenddag (idag er det inden udgangen af marts, hvilket giver udfordringer ift. turneringsafslutning, og møder på hverdagsaftner som hidtil betyder, at ungdom og evt. forældre har svært ved at komme)

- Indkaldelse til generalforsamling sker via meddelelse på klubbens hjemmeside (idag skal det ske skriftligt til alle medlemmer)

Vi håber mange af Jer vil møde op på tirsdag og vise, at i krisens stund er vi villige til at stå sammen og se fremad for at løse problemerne.

På bestyrelsens vegne

Henrik Døcker 

*****************************************************************

ARKIV: ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.MARTS 2008

ARKIV:       Ordinær generalforsamling i Roskilde Hallen 

Tirsdag den 25. marts 2008 kl 19.30.


Indkaldelse til denne generalforsamling kan hentes som fil :  

      HER som pdf                     HER som Word.doc

 

 

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her    REFERAT

Formandens beretning kan hentes her                    BERETNING

 

 Yderligere materiale fra generalforsamlingen:
     Organisationsdiagram, udvalg, kan hentes her                        ORGANISATION
 ********************************************************************************

ARKIV : EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.NOV. 07

Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling:
Tirsdag 27.11. kl 19.30 i Roskilde Hallerne.
Her kan hentes formandens optaktsbrev og invitation som filer :

FORMANDENS BREV                   INVITATION GENERALFORSAMLING

 
Referatet fra den afholdte generalforsamling kan ses her REFERAT

*************************************************************************

ARKIV: Ordinær generalforsamling 27. marts 2007

Referat fra generalforsamlingen den 27. marts 2007 ses HER
Bestyrelsens beretning 2006-07, se HER
Andre præsentationer:
     Henrik Døcker: Om elite, status og planer  , se HER
     Henrik Ottesen : Om RBBC's grundlag og målsætninger , se HER

Kalender

Ændring i træninger:

Ingen kendte